TipVenlo TipVenlo TipVenlo

Uw mening over Venlo Aanmelden

17-07-2019

Venlopas

Publieke raadpleging onder de inwoners van Venlo over Venlopas

Horst, 17 juli 2019

De Venlopas
Er komt een nieuwe pas voor Venlose minima met een tegoed van honderd euro. De nieuwe Venlopas komt in de plaats van de huidige Geld Terug Regeling. Huishoudens met een inkomen dat niet hoger is dan 120 procent van de bijstandsnorm kunnen 100 euro per gezinslid op de Venlopas gestort krijgen. Dit geld kan worden besteed bij culturele instellingen, verenigingen of sportclubs. Onderzoeksbureau Toponderzoek vroeg de deelnemers van TipVenlo naar dit onderwerp.

Uit onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de respondenten (64%) de Venlopas een goede vervanger vindt van de Geld Terug Regeling en het mantelzorgcompliment.  Ook is 77% van de respondenten het eens dat de Venlopas enkel besteed kan worden in de gemeente Venlo om zo lokale ondernemers en verenigingen te ondersteunen.

Meerwaarde
Na de invoering wil de gemeente bekijken of de pas ook nog voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld voor het reizen in het openbaar vervoer of als afvalpas. 64% van de respondenten geeft aan dat ze een meerwaarde zien in de uitbreiding van de Venlopas; 6% van de respondenten geeft aan dit zeker niet te zien.

In de uitbreiding om met de Venlopas ook te reizen met het openbaar vervoer zien de respondenten vervolgens de meeste meerwaarde. Voorbeelden die respondenten geven van een andere uitbreidingen zijn internet en studiekosten, cursussen en scholing.

Benieuwd of de respondenten het een goede zaak vinden dat de Venlopas enkel te besteden is aan maatschappelijke en culturele activiteiten? Lees hier de volledige rapportage.

Het onderzoek van TipVenlo naar openingstijden in de horeca is ingevuld door 285 respondenten. Hierdoor zijn de resultaten momenteel nog indicatief en niet representatief.

Alle onderzoeken van TipVenlo zijn te lezen op www.tipvenlo.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipVenlo.


Download resultaten