TipVenlo TipVenlo TipVenlo

Uw mening over Venlo Aanmelden

18-06-2019

Parkeertarieven ziekenhuis

Publieke raadpleging onder de inwoners van Venlo over parkeertarieven ziekenhuis

Horst, 25 juni 2019

Parkeertarieven ziekenhuis Venlo
Landelijk stelde de seniorenorganisatie KBO-PCOB dat parkeertarieven bij ziekenhuizen te hoog zijn en startte een petitie. In Limburg betaalt men het meest in de ziekenhuizen van Venlo en Sittard-Geleen. Landelijk gezien zijn de parkeertarieven van Limburgse ziekenhuizen lager in vergelijking tot bijvoorbeeld de Randstad. Bij het Amsterdamse OLVG-Oost betaalt men €4 per uur.

Toponderzoek legde de deelnemers van TipVenlo de stelling ‘Betaald parkeren bij een ziekenhuis is heel normaal’ voor. De meerderheid van de respondenten geeft aan het niet eens te zijn met deze stelling (65%). De meest genoemde reden hiervoor is dat men meestal niet voor zijn/haar plezier in het ziekenhuis komt. 22% van de respondenten geeft aan het wel normaal te vinden dat er betaald moet worden voor het parkeren bij een ziekenhuis. De meest genoemde reden hiervoor is dat het onderhoud van de parkeerplaats kosten met zich mee brengt.

€0,50 per uur of minder is acceptabel
Wanneer Toponderzoek vraagt naar het maximale acceptabele parkeertarief bij ziekenhuizen antwoordt 42% van de respondenten ‘Niets, enkel gratis parkeren is acceptabel bij een ziekenhuis’. Een op de vier respondenten geeft aan €0,50 een acceptabel maximaal parkeertarief te vinden.

Als laatste werd er onderscheid gemaakt tussen patiënten en bezoekers. De stelling ‘Patiënten zouden gratis moeten kunnen parkeren bij een ziekenhuis’. Benieuwd naar de resultaten bij deze stelling? Lees hier de volledige rapportage. 304 respondenten van TipVenlo namen deel aan het onderzoek. Hierdoor zijn de resultaten op dit moment nog indicatief en niet representatief.

Alle onderzoeken van het burgerpanel TipVenlo zijn te lezen op www.TipVenlo.nl. Wilt u ook meepraten en meedenken over de volgende raadpleging van TipVenlo? Meld u hier aan voor TipVenlo.


Download resultaten