TipVenlo TipVenlo TipVenlo

Uw mening over Venlo Aanmelden

17-07-2019

Arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië

Publieke raadpleging onder de inwoners van Venlo over arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië

Horst, 17 juli 2019

Arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië
Het Venlose college wil medewerking verlenen aan de uitbreiding van woningen voor arbeidsmigranten in het voormalig klooster Bethanië. Op dit moment wonen er in het voormalig klooster aan de Kaldenkerkerweg 225 arbeidsmigranten. Daar mogen nu maximaal 175 bewoners bijkomen volgens een principebesluit van het gemeentebestuur van Venlo. Onderzoeksbureau Toponderzoek vroeg de deelnemers van TipVenlo naar dit onderwerp.

Uit het onderzoek blijkt dat er verdeeldheid heerst onder de respondenten hoe de deelnemers tegenover de uitbreiding van het aantal te huisvesten arbeidsmigranten in het voormalige klooster Bethanië staan. 31% van de respondenten is (zeer) positief over de uitbreiding, daarentegen staat 38% (zeer) negatief over de uitbreiding.

Argumentatie voor- en tegenstanders
De voornaamste reden voor een uitbreiding is dat er een grote vraag is naar arbeidsmigranten; 78% van de respondenten geeft dit aan als reden om positief te zijn.  74% van de tegenstanders van een uitbreiding geven aan dat het aantal te hoog is.

Benieuwd welke redenen de voor- en tegenstanders nog meer geven? En welke honderd tips worden gegeven aan de huisvester Flexrooms Venlo? Lees hier de volledige rapportage.

Het onderzoek van TipVenlo naar openingstijden in de horeca is ingevuld door 285 respondenten. Hierdoor zijn de resultaten momenteel nog indicatief en niet representatief.

Alle onderzoeken van TipVenlo zijn te lezen op www.tipvenlo.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipVenlo.


Download resultaten